Aktualności

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

 

 

 

 

 

 

Informujemy, że z dniem 1 grudnia 2016 roku firma ZRUG Zabrze S.A. została inkorporowana do „STALPROFIL” S.A.

Przejęcie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku ZRUG Zabrze S.A. na „STALPROFIL S.A.”. Dotychczasowy profil działalności jest kontynuowany jako Oddział „STALPROFIL” S.A. to jest „STALPROFIL” S.A. Oddział w Zabrzu.

Z dniem połączenia, to jest od dnia 1 grudnia 2016 roku wszystkie prawa i obowiązki ZRUG Zabrze S.A. powstałe przed tym dniem przeszły na „STALPROFIL” S.A. Połączenie nie ma wpływu na prawną relację z dotychczasowymi kontrahentami, niezmienione w swojej treści pozostają umowy zawarte przez ZRUG Zabrze S.A.

 W sferze postępowań w sprawach udzielenia zamówień publicznych inkorporacja nie skutkuje żadnym zmianami prawnymi w znaczeniu tożsamości wykonawcy.

 Na skutek inkorporacji zmianie uległy dane korespondencyjne i księgowe, którymi należy się posługiwać w kontaktach z nami.

 Korespondencję w sprawach dotyczących działalności dotychczasowej spółki ZRUG Zabrze S.A. prosimy kierować na adres:

 

„STALPROFIL” S.A. Oddział w Zabrzu

41-807 Zabrze

ul. Magazynowa 6

tel. (+48) 32 621 14 00

fax: (+48) 32 621 14 30

e-mail: zrugzabrze@zrugzabrze.pl

Na dokumentach księgowych dotyczących czynności prawnych, których dotychczasową stroną był ZRUG Zabrze S.A. prosimy umieszczać następujące dane:

 

„STALPROFIL” S.A.

ul. Roździeńskiego 11a

41-308 Dąbrowa Górnicza

NIP: 629-001-21-66

ODDZIAŁ W ZABRZU

ul. Magazynowa 6

41-807 ZABRZE

  

Wszelkie dokumenty (w tym również faktury) proszę kierować wyłącznie na adres korespondencyjny Oddziału:

 

„STALPROFIL” S.A. Oddział w Zabrzu

41-807 Zabrze

ul. Magazynowa 6