Aktualności

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Pierwsze półrocze 2017 r. upłynęło pod znakiem dużej zmienności na rynku wyrobów stalowych. Na jakie najważniejsze zjawiska zwróciłby Pan uwagę?

Zmiany do jakich dochodziło w poprzednich miesiącach na rynku wyrobów stalowych były sporą niespodzianką. Chodzi zarówno o skalę wzrostu cen, jak i niedawne spadki. Zaskoczeniem dla wielu firm były jednak różnice w notowaniach poszczególnych kategorii wyrobów. Głównym beneficjentem wzrostu cen stali w ub.r. były wyroby płaskie. Takiego zjawiska nie zaobserwowano natomiast w przypadku wyrobów długich. Wzrost cen kręgów stalowych pozwolił osiągnąć duże marże firmom wyspecjalizowanym w ich sprzedaży, czy obróbce. Natomiast dystrybutorzy wyrobów długich nie skorzystali na tym. Co ciekawe, ceny niektórych wyrobów tej grupy, np. drobnych prętów, nawet spadły. W branży dystrybucji były nadzieje, iż wzrost cen rozszerzy się także na wyroby długie, jednak nie doszło do tego.

Jedną z przyczyn rozbieżności w notowaniach różnych kategorii wyrobów stalowych była polityka celna Unii Europejskiej. W przypadku wyrobów płaskich mieliśmy do czynienia z bardziej zdecydowanymi działaniami. Dzięki wyższym cłom na wyroby płaskie europejscy producenci mogli bardziej podnieść ich ceny. Sytuacja taka oczywiście była niekorzystna dla firm takich, jak nasza, wyspecjalizowanych w dystrybucji wyrobów długich.

Czego zatem można spodziewać się w kolejnych miesiącach?

Oczekujemy raczej stabilizacji cen stali. Mieliśmy wcześniej do czynienia z dużą huśtawką cen surowców, a rosnący koszt surowców, zwłaszcza węgla koksującego, przekładał się także na wzrost cen stali. Obecnie sytuacja jest dużo spokojniejsza. Przy istniejącym na świecie zjawisku nadprodukcji i nadmiernych mocach wytwórczych ceny wyrobów stalowych raczej nie powinny drożeć. Istotny wpływ będzie mieć na to także sytuacja makroekonomiczna, zwłaszcza w Chinach.

Na ceny stali wpływać będzie także polityka celna Unii Europejskiej. Liczymy na poprawę w segmencie wyrobów długich.

Rozmawiał GB

Źródło: www.puds.pl