Nagrody i wyróżnienia

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu

Od 1991 roku Business Centre Club przyznaje Złote Statuetki Lidera Polskiego Biznesu firmom i ich szefom. 

Stalprofil S.A. został uhonorowany tym wyróżnieniem w roku 2002. Laureaci konkursu, którzy utrzymają pozycję Lidera i nadal osiągają doskonałe wyniki finansowe, otrzymują Diament do swojej Statuetki. Stalprofil został uhonorowany Diamentem w latach: 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018.

czytaj więcej
Certyfikat Złoty Płatnik 2015

Złoty Płatnik to szczególne wyróżnienie potwierdzające wysokie standardy moralności płatniczej, terminowość dokonywanych transakcji oraz wiarygodność płatniczą.

Proces weryfikacji w plebiscycie Złoty Płatnik 2015 został przygotowany na podstawie programu analiz należności, prowadzonego przez Euler Hermes, największej bazy danych o doświadczeniach płatniczych w Polsce. Otrzymanie certyfikatu oznacza, iż firma osiągnęła wskaźnik moralności płatniczej (PMI) powyżej 80 punktów, rating na poziomie powyżej CCC oraz nie posiada aktywnych windykacji, zachowując przy tym najwyższe standardy dyscypliny płatniczej.

W plebiscycie Złoty Płatnik 2015 STALPROFIL SA osiągnął najwyższe standardy dyscypliny płatniczej, spełniając wszystkie rygorystyczne kryteria procesu weryfikacyjnego. Spółka uzyskała wysoki wskaźnik moralności płatniczej (PMI) oraz rating na poziomie powyżej CCC, a wszystkie zobowiązania płatnicze były dokonane rzetelnie i terminowo.

czytaj więcej
Przedsiębiorstwo Fair Play

Fundacja "Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym" oraz Krajowa Izba Gospodarcza przyznały Spółce w latach 2003-2015 certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play". 

W 2004, 2005 i 2013 roku Spółka znalazła się również wśród firm, które otrzymały Nagrodę Specjalną – Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play". Statuetka ta przyznawana jest firmom, które, zdaniem Kapituły programu, wyróżniły się szczególnymi działaniami na tle innych laureatów. Konkurs ten ma na celu promowanie solidnych i uczciwych firm, działających zgodnie z prawem i zasadami etyki.

W 2007 r. Stalprofil otrzymał Złotą Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play", w 2008 r. Brązowy Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play", w 2009 r. Srebrny Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play", w 2010 r. Złoty Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play", w 2011 r. Platynowy Laur "Przedsiębiorstwo Fair Play", a w 2012 r. Platynową Statuetkę "Przedsiębiorstwo Fair Play".

czytaj więcej
Solidna Firma

Program Gospodarczo-Konsumencki "Solidna Firma" to system oceny i weryfikacji przedsiębiorstw przez ekspertów, konsumentów i partnerów biznesowych. 

Stalprofil przeszedł pomyślnie wszystkie etapy weryfikacji w kategorii dużych firm, uzyskując Godło "Solidna Firma" w latach: 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014. Stalprofil posiada również Srebrny i Złoty Certyfikat, Brązową Statuetkę "Solidna Firma", Perłę Solidności i Szmaragd Solidności. Nagrody te przyznawane są firmom, które pomyślnie przeszły proces weryfikacji odpowiednio trzy, pięć, siedem, dziesięć i dwanaście razy. W ten sposób nasza firma uzyskała zewnętrzne, obiektywne potwierdzenie bardzo ważnej przewagi konkurencyjnej, jaką jest przestrzeganie przez Stalprofil wysokich standardów etyki biznesu i zasad uczciwości kupieckiej w prowadzonej działalności.

czytaj więcej
Liderzy Wiarygodności

W dniu 15.10.2013 Międzynarodowa Wywiadownia Gospodarcza Creditreform przeprowadziła badanie wiarygodności kredytowej Spółki.

Stalprofil uzyskał najwyższą możliwą wartość Indeksu, oznaczającą w skali Creditreform znakomitą zdolność płatniczą. Obliczony rating uplasował Spółkę w gronie 100 najlepiej ocenionych firm w roku 2013. Tym samym Stalprofil trafił na listę prestiżowego rankingu "Liderzy Wiarygodności 2013" i otrzymał specjalny Certyfikat Wiarygodności.
Creditreform jest jedną z największych na świecie międzynarodowych wywiadowni gospodarczych. Powstała w 1879 r. w Moguncji (Niemcy).

czytaj więcej
Perły Polskiej Gospodarki

W 2012 r. Stalprofil został laureatem X edycji prestiżowego rankingu Pereł Polskiej Gospodarki. 

Od wielu lat redakcja Polish Market organizuje ranking, którego wyniki ogłaszane są co roku podczas uroczystej gali. Ranking Pereł Polskiej Gospodarki jest najbardziej obiektywnym pozycjonowaniem przedsiębiorstw. Pozycja na liście rankingowej zależy nie tylko od wielkości firmy mierzonej wartością przychodów ogółem, ale również od jego efektywności, dynamiki i płynności finansowej. Zasady pozycjonowania firm opracowali Naukowcy z Zakładu Mikroekonomii Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Algorytm komputerowy pozwala wycenić przedsiębiorstwa, które w ciągu ostatnich trzech lat osiągnęły największy postęp w wykorzystaniu trzech czynników produkcji: kapitału, majątku trwałego i pracy. W tym celu zastosowano siedem wskaźników powszechnie używanych przez firmy audytorskie. Ocenie poddanych zostaje 2000 przedsiębiorstw osiągających ponad 100 mln zł przychodu – ich kolejność na liście wylicza komputer.

czytaj więcej
Złota Akcja Biznes.pl

Wskaźnik TSR, czyli całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy (Total Shareholder Return), to główny wyznacznik przyznawanej po raz pierwszy Złotej Akcji Biznes.pl, nagrody dla najlepszych firm na warszawskim parkiecie.

Sporządzony przez Biznes.pl ranking, pokazuje faktyczne stopy zwrotu osiągane przez akcjonariuszy posiadających akcje (uwzględnia także wypłaconą dywidendę) i jest skierowany do inwestorów, których interesuje budowa wartości przez spółkę w dłuższej, kilkuletniej perspektywie.
Przeprowadzone badanie i ranking brał pod uwagę dwie perspektywy czasowe - trzyletnią (2009–2011) oraz dziesięcioletnią (2002–2011). Perspektywa dziesięcioletnia pozwala wskazać spółki ze znakomitą strategią rozwoju, które od wielu lat systematycznie kreują wartość dla akcjonariuszy. Stalprofil uplasował się na 4. miejscu wśród wszystkich spółek z głównego indeksu WIG, uzyskując za lata 2002-2011 stopę zwrotu TSR wynoszącą 1950%.
Złote Akcje Biznes.pl to pierwsze i jedyne nagrody tego typu w Polsce.

czytaj więcej
Skrzydło Merkurego

W dniu 26 czerwca 2011 r. Stalprofil S.A. otrzymał statuetkę Skrzydło Merkurego, przyznawaną przez Izbę Gospodarczą Eksporterów i Importerów. 

Kapitule nagrody przewodniczył prof. dr hab. Andrzej Barczak. Nagrodę wręczono podczas "IX Wielkiego Pikniku - Regiony Europy i Świata" w parku zamkowym w Pszczynie.

czytaj więcej
Ambasador Polskiej Gospodarki

W 2009, 2011 i 2012 roku, w konkursie dla przedsiębiorców zorganizowanym przez Business Centre Club pod honorowym patronatem Ministra Spraw Zagranicznych, Stalprofil otrzymał tytuł "Ambasadora Polskiej Gospodarki".

Laureaci konkursu promują Polskę na arenie międzynarodowej jako wiarygodnego partnera gospodarczego, wspierają dobry wizerunek polskiego przedsiębiorcy, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju, przyciągają inwestorów oraz budują kapitał zaufania wobec Polski i Polaków.

czytaj więcej
Statuetka Cezara

Stalprofil został nagrodzony statuetką Cezara w konkursie "Złota Liga Firm 2000" organizowanym przez Lożę Katowicką Business Centre Club. 

Spółka została uhonorowana tym prestiżowym wyróżnieniem za bardzo dobre wyniki finansowe i w rezultacie zwycięstwo w kategorii "wydajność"..

czytaj więcej