Przedmiot działalności

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

STALPROFIL S.A. funkcjonuje w dwóch segmentach działalności:

  1. Handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym (segment stalowy), obejmujący głównie handel wyrobami hutniczymi realizowany przez Centralę STALPROFIL S.A. w Dąbrowie Górniczej oraz Oddział w Katowicach,
  2. Działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów (segment infrastruktury sieci przesyłowych), obejmująca usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych, oferowane przez Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu.

 

STALPROFIL SA od swojego powstania, tj. od 1988 r., związany jest z branżą hutniczą. Obecnie jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Solidna, uznana marka sprawia, że STALPROFIL jest cenionym partnerem handlowym dla odbiorców w Polsce i na świecie.

Swoją działalność w zakresie dystrybucji stali STALPROFIL realizuje poprzez dwa składy handlowe, należące do największych w Polsce, zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach. Ich lokalizacja po północnej i południowej stronie aglomeracji śląsko-dąbrowskiej jest niewątpliwym atutem, który od strony logistyki ułatwia kontakty z kontrahentami. Wysokie nakłady inwestycyjne poczynione w latach wcześniejszych zwiększyły ich przepustowość, kompleksowość obsługi klientów oraz zapewniły wysoką jakość usług opartą o standardy normy ISO 9001:2015. Bogaty asortyment wyrobów hutniczych oraz zwiększające wartość dodaną usługi wstępnej obróbki wyrobów hutniczych są dla spółki istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej.

Po inkorporacji ZRUG Zabrze S.A. przez STALPROFIL S.A. działalność Spółki została rozszerzona o działalność związaną z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów, realizowaną przez Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu, utworzony na bazie majątku przejętej spółki ZRUG Zabrze S.A., która funkcjonowała na tym rynku od 1976 roku.

W zakresie działalności Oddziału STALPROFIL S.A. w Zabrzu jest wykonywanie robót inwestycyjnych i remontowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych gazu, usuwanie awarii sieci gazowych, budowa stacji redukcyjno – pomiarowych gazu, budowa przyłączy dla odbiorców gazu, oraz wykonywanie robót budowlano – montażowych w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych.

STALPROFIL od 2000 r. notowany jest na GPW w Warszawie. Działalność spółki charakteryzuje się wysoką efektywnością funkcjonowania. Dzięki budzącej zaufanie marce STALPROFIL od wielu lat utrzymuje silną pozycję na rynkach zagranicznych. Jakość marki STALPROFIL SA od wielu lat znajduje potwierdzenie w ogólnopolskich konkursach i rankingach.