Władze

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Zarząd

Jerzy Bernhard, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Pan Jerzy Bernhard (ur. w 1951 r.) ukończył studia wyższe na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z hutnictwem. W latach 1975-1992 pracował w Hucie Katowice na stanowiskach od mistrza do zastępcy kierownika wydziału. W okresie 1992-1996 pełnił funkcje Prezesa Zarządu STALPROFIL. Od 1996 do 1998 r. był członkiem zarządu i dyrektorem handlowym w Hucie Katowice SA. Od 1998 r. pełni funkcje Prezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego STALPROFIL SA.

Created with GIMP

Zenon Jędrocha, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Pan Zenon Jędrocha (ur. w 1974 r.) jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Ukończył studia na Wydziale Górniczym (specjalizacja: zarządzanie w przemyśle). W 2017 roku ukończył Menedżerskie studia podyplomowe Executive MBA w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Od 1999 roku był zatrudniony w dziale handlowym STALPROFIL SA, zajmując stanowiska od referenta do Dyrektora Sprzedaży Krajowej. Od 2012 r. pełni funkcje Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Handlowego STALPROFIL SA.

Created with GIMP

Henryk Orczykowski, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju

Pan Henryk Orczykowski (ur. w 1959 r.) posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska) oraz ukończył podyplomowe studia menedżerskie MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie, a także Harzburg-Kolleg na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Pan Henryk Orczykowski był od 1984 r. zatrudniony w Hucie Katowice od stanowiska mistrza, analityka procesów zarządzania, kierownika zespołu strategii rozwoju, kierownika biura restrukturyzacji, głównego specjalisty nadzoru właścicielskiego, aż do dyrektora ds. restrukturyzacji i prywatyzacji. Przez ponad dwa lata pełnił także funkcję prezesa zarządu Huty Metali Nieżelaznych Szopienice SA. Od 2002 r. pan Henryk Orczykowski pełnił funkcję wiceprezesa zarządu, dyrektora ds. konsolidacji i rozwoju, a od 2004 do 2006 r. prezesa zarządu Stalexport Serwis Centrum SA. Od 2006 r. Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Rozwoju STALPROFIL SA.

Created with GIMP

Sylwia Potocka-Lewicka, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy

Pani Sylwia Potocka-Lewicka (ur. w 1970 r.) jest absolwentką Politechniki Wrocławskiej (kierunek: zarządzanie i marketing) oraz Międzywydziałowego Studium Doktoranckiego na AE w Krakowie, (kierunek: zarządzanie). Tytułu doktora nauk ekonomicznych uzyskała w 2005 r. Od 2002 r. była zatrudniona w grupie ArcelorMittal Poland SA na stanowisku zastępcy dyrektora biura nadzoru ekonomicznego spółek, a później zastępcy dyrektora biura nadzoru właścicielskiego. W trakcie swojej kariery zawodowej pełniła też funkcje w następujących podmiotach: HK Grupa Kapitałowo-Inwestycyjna SA - prezes zarządu, ZOZ "Centrum Medyczne Nowa Huta" sp. z o.o. - wiceprezes zarządu ds. finansów, Dolnośląska Korporacja Ekologiczna sp. z o.o. - wiceprezes zarządu spółki ds. finansów, Dolnośląska Spółka Inwestycyjna SA - główny specjalista ds. inwestycji strategicznych, KGHM Polska Miedz SA - specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi.