Kontakt

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

SKŁADY HANDLOWE

41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   

32 261 60 34-7, 261 60 22,
261 60 32, 261 60 82, 261 60 89

32 261 60 33, 261 60 05
handel@stalprofil.com.pl
   
   
40-780 Katowice
ul. Owsiana 60
   
32 253 20 01-8
32 253 20 20
handel@stalprofil.com.pl
   

PODMIOTY ZALEŻNE

 • KOLB sp. z o.o.
  ul. Kościuszki 3a
  47-110 Kolonowskie
  www.kolb.pl
 • STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o.
  ul. Roździeńskiego 11a
  41-308 Dąbrowa Górnicza

 

 

Sekretariat Prezesa Zarządu

biuro@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 00
fax 32 261 60 09

Sekretariat Wiceprezesów Zarządu

biuro@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 92-3
fax 32 261 60 99

Biuro Zarządu

Leszek Jarząbek
Dyrektor Biura Zarządu
l.jarzabek@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 07
fax 32 261 60 09

Dział Handlowy

Teresa Wawrowska
Dyrektor Sprzedaży Zagranicznej
t.wawrowska@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 08
Mariusz Skorus
Dyrektor Sprzedaży Krajowej
m.skorus@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 38
fax 32 261 60 05
Dariusz Mika
Zastępca Dyrektora Sprzedaży Krajowej
d.mika@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 06
fax 32 261 60 33
     
Iwona Michalska
Kierownik Działu Handlowego
i.michalska@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 39
fax 32 261 60 05
Ryszard Karwacki
Kierownik Składu "A"
r.karwacki@stalprofil.com.pl
tel. 32 253 20 16
Artur Krupa
Kierownik Składu "B"
a.krupa@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 37

 

Dział Rachunkowości

Dział Ubezpieczeń Finansowych i Windykacji

Dział Inwestycji
Beata Ćwirta
Główny Księgowy
b.cwirta@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 31
fax 32 261 60 04

Janeta Musiolik-Bednarz
Kierownik Działu Ubezpieczeń Finansowych i Windykacji

j.musiolik@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 10
fax 32 261 60 80

Andrzej Baranek
Kierownik Działu Inwestycji
a.baranek@stalprofil.com.pl
tel. 32 261 60 17