Akcje Stalprofil na giełdzie

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Oferty publiczne akcji

Oferta publiczna 31 styczeń - 25 luty 2000 r.

Przedmiotem publicznej subskrypcji było 800 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Na podstawie prospektu emisyjnego oferty publicznej do publicznego obrotu wprowadzono również:
  • 400 000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł każda,
  • 550 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
Zgodnie z Kodeksem Handlowym i Statutem Spółki, organem uprawnionym do podejmowania decyzji w sprawie podniesienia kapitału akcyjnego było Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Podstawę prawną przeprowadzenia publicznej subskrypcji akcji serii C stanowiła uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 19 kwietnia 1999 r.

Decyzją z dnia 3 grudnia 1999 r. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zatwierdziła prospekt emisyjny i dopuściła do publicznego obrotu objęte nim papiery wartościowe.

Harmonogram oferty publicznej:

31.01.2000 - 04.02.2000 składanie przez inwestorów deklaracji zainteresowania nabyciem akcji serii C
14.02.2000 otwarcie publicznej subskrypcji
14.02.2000 - 18.02.2000 przyjmowanie zapisów na akcje
25.02.2000 zamknięcie oferty publicznej
 
Cena emisyjna akcji serii C była ceną stałą i wynosiła 11 zł. Podmiotem oferującym akcje STALPROFIL SA był Beskidzki Dom Maklerski SA.