Informacje finansowe

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Podstawowe wskaźniki finansowe


2017 2016 2015 2014 2013
Rentowność sprzedaży
(zysk netto / przychody ze sprzedaży)
2,9% 2,1% 0,8% 2,1% 1,4%
Wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa bieżące / zobowiązania bieżące)
2,03 2,12 4,04 3,00 3,55
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
(zobowiązania ogółem / aktywa ogółem)
38,0% 37,4% 22,0% 26,1% 20,6%
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
(zysk netto / aktywa ogółem)
3,8% 2,2% 0,8% 2,2% 1,9%