Informacje finansowe

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Wybrane dane finansowe

  2016 2015 2014 2013 2012
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 421 367 375 915 415 822 421 807 477 004
w tym eksport (%)
10,3% 11,6% 13,4% 17,3% 16,8%
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 10 316 2 283 8 551 6 169  13 036
Wynik brutto (tys. zł) 10 907 3 432 10 095 8 879  14 486
Wynik netto (tys. zł) 8 969 2 985 8 559 7 801 12 284
Aktywa razem (tys. zł) 424 310 373 739 388 030 398 118 431 372
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 158 776 82 383 101 424 82 037  124 643
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 66 176 46 981 35 492 32 403  50 933
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 92 600 35 402 65 932 49 634 73 210
Kapitał własny (tys. zł) 265 534 291 356 286 606 316 081 284 460
Kapitał zakładowy (tys. zł) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Liczba akcji (tys.) 17 500 17 500 17 500  17 500 17 500
Dywidenda na jedną akcję (zł) 0,10 0,04 0,10 0,09  0,14