Informacje finansowe

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Wybrane dane finansowe

  2017 2016 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży (tys. zł) 562 315 421 367 375 915 415 822 421 807
w tym eksport (%)
7,9% 10,3% 11,6% 13,4% 17,3%
Wynik na działalności operacyjnej (tys. zł) 19 825 10 316 2 283 8 551 6 169 
Wynik brutto (tys. zł) 20 130 10 907 3 432 10 095 8 879 
Wynik netto (tys. zł) 16 363 8 969 2 985 8 559 7 801
Aktywa razem (tys. zł) 442 653 424 310 373 739 388 030 398 118
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tys. zł) 168 235 158 776 82 383 101 424 82 037 
Zobowiązania długoterminowe (tys. zł) 50 710 66 176 46 981 35 492 32 403 
Zobowiązania krótkoterminowe (tys. zł) 117 525 92 600 35 402 65 932 49 634
Kapitał własny (tys. zł) 274 418 265 534 291 356 286 606 316 081
Kapitał zakładowy (tys. zł) 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Liczba akcji (tys.) 17 500 17 500 17 500 17 500  17 500
Dywidenda na jedną akcję (zł) 0,18 0,10 0,04 0,10 0,09