Zobacz także

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Połączenie Spółek

 

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek:
„STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
ze STALPROFIL HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

(z dnia 24.10.2018r.)

 W oparciu o art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, o kapitale zakładowym 1 750 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmująca_, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmowana_ i informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółek: "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_.
Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA pod adresem www.stalprofil.com.pl, począwszy od dnia 9 października 2018 r. i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2 _1_ Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w MSiG, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego udziałowca, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 r.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 9 października 2018 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 

 

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek:
„STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
ze STALPROFIL HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

(z dnia 09.10.2018r.) 

 

Stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, o kapitale zakładowym 1 750 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmująca_, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmowana_ i informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółek: "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_.
Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA pod adresem www.stalprofil.com.pl, począwszy od dnia 9 października 2018 r. i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2 _1_ Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w MSiG, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego udziałowca, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 r.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 9 października 2018 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.