28.04.2023 10:13

Contents of draft resolutions of the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, convened for May 25, 2023

The Management Board of STALPROFIL SA provides the content of draft resolutions with attachments, which will be discussed at the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, convened for May 25, 2023. All draft resolutions were approved by the Supervisory Board of STALPROFIL SA.
At the same time, the Management Board of the Company encloses the Report on the activities of the Supervisory Board of STALPROFIL SA in 2022, which will be presented during the Ordinary General Meeting of the Company.

Attachments

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 25 maja 2023 roku..pdf

227.62 kB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok 2022.pdf

3.84 MB

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok 2022.pdf

1.57 MB

Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu I Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf

194.27 kB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2022.pdf

288.76 kB