General Shareholders Meeting

2024.04.26
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on May 23, 2024.
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. na dzień 23.05.2024r..pdf
128.03 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
91.92 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
305.14 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
187.48 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2023.pdf
2.91 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 23 maja 2024 roku.pdf
241.03 kB
Załącznik do UCHWAŁY NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. z dnia 23 maja 2024 roku.pdf
2.91 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL SA w dniu 23.05.2024.pdf
93.50 kB
2023.04.28
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on May 25, 2023
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. na dzień 25.05.2023r..pdf
128.61 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.14 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
332.63 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
227.62 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.pdf
3.84 MB
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach STALPROFIL S.A..pdf
1.57 MB
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu I Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf
194.27 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 25 maja 2023 roku.pdf
296.87 kB
Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za rok obrotowy 2022.pdf
3.84 MB
Załącznik do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - POLITYKA WYNAGRODZEŃ Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf
194.27 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 25.05.2023.pdf
93.50 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the General Meeting through real-time transmission, available on the website.

2022.10.28
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on November 24, 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A..pdf
218.60 kB
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 04.08.2022 r..pdf
562.18 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
217.98 kB
Formularz pełnomocnictwa.pdf
91.01 kB
Liczba akcji w dniu zwołania.pdf
96.44 kB
Tresc uchwal podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 24 listopada 2022 r..pdf
148.51 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 glosow na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 24.11.2022r.pdf
191.62 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website.

2022.07.01
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on August 4, 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A..pdf
658.39 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
243.53 kB
Formularz pełnomocnictwa.pdf
91.03 kB
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 04.08.2022 r..pdf
465.02 kB
Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 4 sierpnia 2022 roku - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A..pdf
391.90 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 04.08.2022.pdf
237.82 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 4.08.2022r..pdf
192.04 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website:

2022.04.29
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on 26 May 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
222.33 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
91.49 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
297.65 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
492.32 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.pdf
6.32 MB
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach STALPROFIL S.A..pdf
1.42 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2022 roku.pdf
234.58 kB
Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2022 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021.pdf
6.32 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL SA, w dniu 26.05.2022r..pdf
191.56 kB
2022.01.31
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on 31 January 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
218.80 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.02 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
214.34 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
431.77 kB
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 31 stycznia 2022 roku.pdf
133.04 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 31.01.2022r..pdf
191.86 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website.

2021.05.26
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on 26 May 2021
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
603.68 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.15 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
366.55 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
672.29 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.pdf
6.29 MB
Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
286.37 kB
Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki.pdf
107.19 kB
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A..pdf
220.21 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2021 roku.pdf
726.08 kB
Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA OBROTOWE 2020 i 2021.pdf
6.29 MB
Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL.pdf
206.26 kB
Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A..pdf
613.24 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL S.A. w dniu 26.05.2021r..pdf
192.20 kB
2020.06.25
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on 25 June 2020
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
221.44 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
91.10 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
776.45 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
1.07 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku.pdf
704.08 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 25.06.2020r.pdf
191.87 kB
2019.05.16
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on 16 May 2019
2018.11.12
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting will take place on 12 November 2018
Attachments
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
217.62 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.10 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
5.71 MB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
150.83 kB
Plan Połączenia - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 12 listopada 2018 roku.pdf
5.51 MB
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 12 listopada 2018 roku.pdf
5.46 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 12.11.2018r..pdf
194.29 kB
2018.05.17
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on 17 May 2018
Attachments
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
358.23 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.75 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
295.76 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
518.90 kB
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf
759.41 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil S.A. w dniu 17.05.2018r..pdf
159.25 kB
2017.09.29
Extraordinary General Meeting of Shareholdersie
The Extraordinary General Meeting will take place on 29 September 2017
Attachments
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
219.17 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
199.09 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
581.74 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
302.08 kB
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf
226.33 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZ Stalprofil S.A. w dniu 29.09.2017r..pdf
448.56 kB
2017.06.07
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting will take place on 7 June 2017
Attachments
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
359.04 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
195.00 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
692.61 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
430.88 kB
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf
516.28 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil S.A. w dniu 07.06.2017r..pdf
195.32 kB
2016.10.14
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Extraordinary General Meeting took place on October 14, 2016
Attachments
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
234.07 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
191.66 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf
12.12 MB
Liczba akcji i głosów w spółce STALPROFIL S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A..pdf
11.67 MB
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A..PDF
7.93 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 14.10.2016 r..pdf
195.75 kB
2015.04.16
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting to take place on April 16, 2015.
Attachments
Convening the Annual General Meeting.pdf
149.40 kB
Template Letter of Attorney.pdf
115.66 kB
Template Voting Right Execution by the Plenipotentiary.pdf
223.29 kB
List of shareholders holding.pdf
5.04 kB
Draft resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
174.60 kB
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf
245.86 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 16.04.2015r..pdf
117.52 kB
2014.05.16
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting will take place on June 12, 2014.
2013.05.16
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on June 12, 2013.
Attachments
Convening the Annual General Meeting.pdf
148.39 kB
Template Letter of Attorney.pdf
116.11 kB
Template Voting Right Execution by the Plenipotentiary.pdf
432.33 kB
List of shareholders holding.pdf
5.04 kB
Draft resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
179.96 kB
Resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
418.98 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
120.83 kB
2012.06.06
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on June 06, 2012.
Attachments
Convening the Annual General Meeting.pdf
158.86 kB
Template Letter of Attorney.pdf
116.19 kB
Template Voting Right Execution by the Plenipotentiary.pdf
437.91 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
5.04 kB
Draft resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
177.04 kB
Resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
235.68 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
183.51 kB
2011.05.26
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on May 26, 2011.
Attachments
Convening the Annual General Meeting.pdf
133.17 kB
Template Letter of Attorney.pdf
100.22 kB
Template Voting Right Execution by the Plenipotentiary.pdf
169.28 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
5.04 kB
Draft resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
133.64 kB
Resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
174.98 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
198.35 kB
2010.06.23
Ordinary General Meeting of Shareholders
Ordinary General Meeting of Stalprofil S.A. took place on 23 June 2010
Attachments
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.pdf
41.82 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
112.49 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.pdf
295.46 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
47.54 kB
Treść podjętych uchwał na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.pdf
62.77 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 23.06.2010r..pdf
19.51 kB
2009.09.24
Extraordinary General Meeting of Shareholders
Extraordinary General Meeting on September 24, 2009
Attachments
Information on convening Extraordinary General Meeting of STALPROFIL S.A..pdf
128.05 kB
Template Letter of Attorney.pdf
97.90 kB
Template Voting Right Executionby the Plenipotentiary.pdf
100.92 kB
Number of shares and votes in Stalprofil SA on the day of information.pdf
5.04 kB
Draft resolution of the Extraordinary General Meeting of Stalprofil SA with justification.pdf
66.68 kB
The content of the resolutions taken by the Extraordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
57.51 kB
List of sharereholders holding at least 5% of votes at the Extraordinary General Meeting of Stalprofil SA 24.09.2009.pdf
63.69 kB
2009.06.26
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting was held on June 26, 2009.
Attachments
Convening the Annual General Meeting.pdf
106.58 kB
Draft resolutions of the Annual General Meeting of Stalprofil SA.pdf
289.21 kB
The content of the resolutions taken by the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
287.19 kB
List of shareholders holding at least 5% of votes at the Ordinary General Meeting of Stalprofil SA.pdf
149.77 kB