Periodic Report

QSr

2024.05.24 08:06
Consolidated quarterly report for Q1 2024
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r..pdf
1.40 MB

RS

2024.04.26 07:24
Consolidated annual report for 2023
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.26 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.95 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok.zip
4.28 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - PODPIS.xades
5.75 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
2.63 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
237.70 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
101.92 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.05 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
4.63 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023.xhtml
8.35 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023 - PODPIS.xades
26.33 kB

R

2024.04.26 07:19
Annual report for 2023
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.25 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.94 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
5.59 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
7.49 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.xhtml
6.11 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS.xades
26.32 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS.xades
26.33 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.60 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. - PODPIS.xades
3.49 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
225.40 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
101.92 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.xhtml
790.83 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.xades
4.63 kB

RS

2024.04.09 08:00
Corrected consolidated annual report for 2022
Attachments
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
8.31 MB
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 - PODPIS.xades
26.36 kB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.96 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok - PODPIS.xades
5.73 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
4.62 kB

QSr

2023.11.24 07:30
Consolidated quarterly report for Q3 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2023.pdf
1.43 MB

PSr

2023.09.01 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2023
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdf
3.71 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
248.08 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
252.15 kB

QSr

2023.05.25 07:29
Consolidated quarterly report for Q1 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2023.pdf
1.44 MB

RS

2023.04.28 07:18
Consolidated annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
5.56 MB

R

2023.04.28 07:12
Annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.90 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
5.54 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
6.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.59 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.xhtml
921.43 kB

QSr

2022.11.25 07:36
Consolidated quarterly report for Q3 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2022.pdf
1.65 MB

PSr

2022.09.02 07:24
Consolidated report for the first half-year of 2022
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022.pdf
3.84 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
247.88 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.49 kB

QSr

2022.05.25 07:30
Consolidated quarterly report for Q1 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2022.pdf
1.42 MB

RS

2022.04.29 07:44
Consolidated annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.04 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok.zip
4.20 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
6.45 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.51 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.xhtml
5.60 MB

R

2022.04.29 07:29
Annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.97 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
5.67 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
6.10 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
1.76 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2021.11.26 07:43
Consolidated quarterly report for Q3 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2021.pdf
1.79 MB

PSr

2021.09.03 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2021
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021.pdf
3.89 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
246.25 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.80 kB

QSr

2021.05.28 07:58
Consolidated quarterly report for Q1 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2021.pdf
1.52 MB

RS

2021.04.29 07:17
Consolidated annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.34 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.zip
795.68 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
6.38 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.83 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
3.57 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020.xhtml
5.18 MB

R

2021.04.29 07:13
Annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.94 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
5.61 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
6.25 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2020.11.20 07:34
Consolidated quarterly report for Q3 2020
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 r..pdf
1.70 MB

PSr

2020.09.02 07:33
Consolidated report for the first half-year of 2020
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020.pdf
3.87 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
254.74 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
260.53 kB

QSr

2020.05.22 07:25
Consolidated quarterly report for Q1 2020
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2020.pdf
1.56 MB

RS

2020.04.20 07:57
Consolidated annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
183.63 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf
2.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
253.71 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
119.79 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
132.53 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
519.19 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2019.pdf
1.69 MB

R

2020.04.20 07:55
Annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
172.54 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.16 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
2.18 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
249.05 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
119.71 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
79.01 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.pdf
518.34 kB

QSr

2019.11.22 07:42
Consolidated quarterly report for Q3 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 r..pdf
1.79 MB