Periodic Report

QSr

2022
Consolidated quarterly report for Q1 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2022.pdf
1.42 MB

RS

2022
Consolidated annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.04 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok.zip
4.20 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
6.45 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.51 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.xhtml
5.60 MB

R

2022
Annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.97 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
5.67 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
6.10 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
1.76 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2021
Consolidated quarterly report for Q3 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2021.pdf
1.79 MB

PSr

2021
Consolidated report for the first half-year of 2021
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021.pdf
3.89 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
246.25 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.80 kB

QSr

2021
Consolidated quarterly report for Q1 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2021.pdf
1.52 MB

RS

2021
Consolidated annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.34 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.zip
795.68 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
6.38 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.83 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
3.57 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020.xhtml
5.18 MB

R

2021
Annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.94 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
5.61 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
6.25 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2020
Consolidated quarterly report for Q3 2020
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 r..pdf
1.70 MB

PSr

2020
Consolidated report for the first half-year of 2020
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020.pdf
3.87 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
254.74 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
260.53 kB

QSr

2020
Consolidated quarterly report for Q1 2020
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2020.pdf
1.56 MB

RS

2020
Consolidated annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
183.63 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf
2.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
253.71 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
119.79 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
132.53 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
519.19 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2019.pdf
1.69 MB

R

2020
Annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
172.54 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.16 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
2.18 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
249.05 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
119.71 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
79.01 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.pdf
518.34 kB

QSr

2019
Consolidated quarterly report for Q3 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 r..pdf
1.79 MB

PSr

2019
Consolidated report for the first half-year of 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za pierwsze polrocze 2019 r.pdf
3.81 MB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
462.98 kB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
463.02 kB

QSr

2019
Consolidated quarterly report for Q1 2019
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2019.pdf
1.45 MB

RS

2019
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

R

2019
Annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
177.59 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.23 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
2.09 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
250.16 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
501.20 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
766.67 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf
461.94 kB

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q3 2018

PSr

2018
Consolidated report for the first half-year of 2018

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q1 2018

RS

2018
Consolidated annual report for 2017

R

2018
Annual report for 2017

QSr

2017
Consolidated quarterly report for Q3 2017

PSr

2017
Consolidated report for the first half-year of 2017