25.05.2023 15:45

Content of resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA

The Management Board of STALPROFIL SA encloses the content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA on May 25, 2023.
The Ordinary General Meeting considered all items from the planned agenda. All resolutions that were put to the vote were adopted.
No objections to the minutes were raised during the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA.

Attachments

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 25 maja 2023 roku..pdf

296.87 kB

Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za rok obrotowy 2022.pdf

3.84 MB

Załącznik do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - POLITYKA WYNAGRODZEŃ Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf

194.27 kB