26.05.2021 14:41

The content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA

The Management Board of STALPROFIL SA encloses the content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA on May 26, 2021.
The Ordinary General Meeting considered all items from the planned agenda. All resolutions that were put to the vote were adopted.
During the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, no objections to the minutes were raised.

Attachments

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2021 roku.pdf

726.08 kB

Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA OBROTOWE 2020 i 2021.pdf

6.29 MB

Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL.pdf

206.26 kB

Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A..pdf

613.24 kB