26.05.2022 16:13

The content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA

The Management Board of STALPROFIL SA encloses the content of the resolutions adopted by the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA on May 26, 2022.
The Ordinary General Meeting considered all items from the planned agenda. All resolutions that were put to the vote were adopted.
During the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, no objections to the minutes were raised.

Attachments

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2022 roku.pdf

234.58 kB

Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2022 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021.pdf

6.32 MB