30.04.2021 14:04

The content of draft resolutions of the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, convened for May 26, 2021

The Management Board of STALPROFIL SA provides the content of the draft resolutions along with attachments that will be the subject of the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA convened for May 26, 2021. All draft resolutions received a positive opinion from the Supervisory Board of STALPROFIL SA.
At the same time, the Management Board of the Company encloses the Report on the activities of the Supervisory Board of STALPROFIL SA in 2020, which will be presented during the Annual General Meeting of the Company.

Attachments

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na 26 maja 2021 roku..pdf

672.29 kB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2020.pdf

158.20 kB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.pdf

6.29 MB

Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf

286.37 kB

Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki.pdf

107.19 kB

Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A..pdf

220.21 kB