26.04.2024 08:41

Content of draft resolutions of the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, convened on May 23, 2024

The Management Board of STALPROFIL SA submits the content of draft resolutions with annexes that will be the subject of the Ordinary General Meeting of STALPROFIL SA, convened on May 23, 2024. All draft resolutions received a positive opinion from the Supervisory Board of STALPROFIL SA.
At the same time, the Company's Management Board attaches the Report on the activities of the Supervisory Board of STALPROFIL SA in 2023, which will be presented during the Ordinary General Meeting of the Company.

Attachments

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 23 maja 2024 roku.pdf

187.48 kB

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok 2023.pdf

2.91 MB

Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok 2023.pdf

289.82 kB

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2023.pdf

2.52 MB