General Shareholders Meeting

2021.05.26
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on 26 May 2021
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
603.68 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.15 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
366.55 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
672.29 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za lata obrotowe 2019 i 2020.pdf
6.29 MB
Raport biegłego rewidenta z usługi atestacyjnej w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf
286.37 kB
Projekt jednolitego tekstu Statutu Spółki.pdf
107.19 kB
Projekt Regulaminu Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A..pdf
220.21 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2021 roku.pdf
726.08 kB
Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA LATA OBROTOWE 2020 i 2021.pdf
6.29 MB
Załącznik do Uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL.pdf
206.26 kB
Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2021 roku – REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A..pdf
613.24 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL S.A. w dniu 26.05.2021r..pdf
192.20 kB