General Shareholders Meeting

2023.04.28
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on May 25, 2023
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. na dzień 25.05.2023r..pdf
128.61 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.14 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
332.63 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
227.62 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2022.pdf
3.84 MB
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach STALPROFIL S.A..pdf
1.57 MB
Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu I Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf
194.27 kB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 25 maja 2023 roku.pdf
296.87 kB
Załącznik do Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH za rok obrotowy 2022.pdf
3.84 MB
Załącznik do Uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 25 maja 2023 roku - POLITYKA WYNAGRODZEŃ Członków Zarządu i Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A..pdf
194.27 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 25.05.2023.pdf
93.50 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the General Meeting through real-time transmission, available on the website.