General Shareholders Meeting

2022.10.28
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on November 24, 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A..pdf
218.60 kB
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 04.08.2022 r..pdf
562.18 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
217.98 kB
Formularz pełnomocnictwa.pdf
91.01 kB
Liczba akcji w dniu zwołania.pdf
96.44 kB
Tresc uchwal podjetych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 24 listopada 2022 r..pdf
148.51 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadajacych co najmniej 5 glosow na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 24.11.2022r.pdf
191.62 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website.

2022.07.01
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on August 4, 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A..pdf
658.39 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
243.53 kB
Formularz pełnomocnictwa.pdf
91.03 kB
PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA "STALPROFIL" S.A., zwołanego na dzień 04.08.2022 r..pdf
465.02 kB
Załącznik do Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 4 sierpnia 2022 roku - STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ STALPROFIL S.A..pdf
391.90 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 04.08.2022.pdf
237.82 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., w dniu 4.08.2022r..pdf
192.04 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website:

2022.04.29
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Ordinary General Meeting took place on 26 May 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
222.33 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
91.49 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
297.65 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
492.32 kB
Sprawozdanie Rady Nadzorczej o Wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021.pdf
6.32 MB
Raport biegłego rewidenta z oceny Sprawozdania o Wynagrodzeniach STALPROFIL S.A..pdf
1.42 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 26 maja 2022 roku.pdf
234.58 kB
Załącznik do Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. z dnia 26 maja 2022 roku - SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH ZA ROK OBROTOWY 2021.pdf
6.32 MB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL SA, w dniu 26.05.2022r..pdf
191.56 kB
2022.01.31
Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Extraordinary General Meeting took place on 31 January 2022
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
218.80 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
92.02 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
214.34 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Nadwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
431.77 kB
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. w dniu 31 stycznia 2022 roku.pdf
133.04 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 31.01.2022r..pdf
191.86 kB

Shareholders and interested persons will be able to follow the course of the Extraordinary General Meeting through real-time transmission, available on the website.