General Shareholders Meeting

2020.06.25
Ordinary General Meeting of Shareholders
The Annual General Meeting took place on 25 June 2020
Attachments
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. w Dąbrowie Górniczej.pdf
221.44 kB
Formularz Pełnomocnictwa.pdf
91.10 kB
Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf
776.45 kB
Liczba akcji i głosów w spółce Stalprofil S.A. w dniu ogłoszenia.pdf
96.44 kB
Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A..pdf
1.07 MB
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku.pdf
704.08 kB
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ Stalprofil SA w dniu 25.06.2020r.pdf
191.87 kB