Periodic Report

QSr

2021.11.26 07:43
Consolidated quarterly report for Q3 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2021.pdf
1.79 MB

PSr

2021.09.03 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2021
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021.pdf
3.89 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
246.25 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.80 kB

QSr

2021.05.28 07:58
Consolidated quarterly report for Q1 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2021.pdf
1.52 MB