Periodic Report

QSr

2024.05.24 08:06
Consolidated quarterly report for Q1 2024
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2024 r..pdf
1.40 MB

RS

2024.04.26 07:24
Consolidated annual report for 2023
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.26 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.95 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok.zip
4.28 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - PODPIS.xades
5.75 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
2.63 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
237.70 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
101.92 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.05 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
4.63 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023.xhtml
8.35 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023 - PODPIS.xades
26.33 kB

R

2024.04.26 07:19
Annual report for 2023
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.25 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.94 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
5.59 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
7.49 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.xhtml
6.11 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS.xades
26.32 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku - PODPIS.xades
26.33 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.60 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A. - PODPIS.xades
3.49 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
225.40 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
101.92 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.xhtml
790.83 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2023 rok.xades
4.63 kB