Periodic Report

RS

2024.04.09 08:00
Corrected consolidated annual report for 2022
Attachments
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
8.31 MB
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 - PODPIS.xades
26.36 kB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.96 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok - PODPIS.xades
5.73 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
4.62 kB

QSr

2023.11.24 07:30
Consolidated quarterly report for Q3 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2023.pdf
1.43 MB

PSr

2023.09.01 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2023
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdf
3.71 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
248.08 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
252.15 kB

QSr

2023.05.25 07:29
Consolidated quarterly report for Q1 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2023.pdf
1.44 MB

RS

2023.04.28 07:18
Consolidated annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
5.56 MB

R

2023.04.28 07:12
Annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.90 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
5.54 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
6.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.59 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.xhtml
921.43 kB