Periodic Report

QSr

2023.11.24 07:30
Consolidated quarterly report for Q3 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2023.pdf
1.43 MB

PSr

2023.09.01 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2023
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdf
3.71 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
248.08 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
252.15 kB

QSr

2023.05.25 07:29
Consolidated quarterly report for Q1 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2023.pdf
1.44 MB

RS

2023.04.28 07:18
Consolidated annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
5.56 MB

R

2023.04.28 07:12
Annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.90 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
5.54 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
6.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.59 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.xhtml
921.43 kB

QSr

2022.11.25 07:36
Consolidated quarterly report for Q3 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2022.pdf
1.65 MB

PSr

2022.09.02 07:24
Consolidated report for the first half-year of 2022
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022.pdf
3.84 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
247.88 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.49 kB

QSr

2022.05.25 07:30
Consolidated quarterly report for Q1 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2022.pdf
1.42 MB

RS

2022.04.29 07:44
Consolidated annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.04 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok.zip
4.20 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
6.45 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.51 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.xhtml
5.60 MB

R

2022.04.29 07:29
Annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.97 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
5.67 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
6.10 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
1.76 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2021.11.26 07:43
Consolidated quarterly report for Q3 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2021.pdf
1.79 MB

PSr

2021.09.03 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2021
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021.pdf
3.89 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
246.25 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.80 kB

QSr

2021.05.28 07:58
Consolidated quarterly report for Q1 2021
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2021.pdf
1.52 MB

RS

2021.04.29 07:17
Consolidated annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.34 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.zip
795.68 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
6.38 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.83 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
3.57 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020.xhtml
5.18 MB

R

2021.04.29 07:13
Annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.94 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
5.61 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
6.25 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2020.11.20 07:34
Consolidated quarterly report for Q3 2020
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 r..pdf
1.70 MB

PSr

2020.09.02 07:33
Consolidated report for the first half-year of 2020
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020.pdf
3.87 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
254.74 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
260.53 kB

QSr

2020.05.22 07:25
Consolidated quarterly report for Q1 2020
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2020.pdf
1.56 MB

RS

2020.04.20 07:57
Consolidated annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
183.63 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf
2.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
253.71 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
119.79 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
132.53 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
519.19 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2019.pdf
1.69 MB

R

2020.04.20 07:55
Annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
172.54 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.16 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
2.18 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku.pdf
249.05 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
119.71 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
79.01 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2019 rok.pdf
518.34 kB

QSr

2019.11.22 07:42
Consolidated quarterly report for Q3 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 r..pdf
1.79 MB

PSr

2019.09.10 07:27
Consolidated report for the first half-year of 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za pierwsze polrocze 2019 r.pdf
3.81 MB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
462.98 kB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
463.02 kB

QSr

2019.05.24 08:01
Consolidated quarterly report for Q1 2019
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2019.pdf
1.45 MB

RS

2019.04.19 07:48
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

R

2019.04.19 07:34
Annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
177.59 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.23 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
2.09 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
250.16 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
501.20 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
766.67 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf
461.94 kB