Periodic Report

RS

2024.04.26 07:24
Consolidated annual report for 2023
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.26 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.95 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok.zip
4.28 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2023 rok - PODPIS.xades
5.75 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2023 rok - PODPIS.xades
26.33 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
2.63 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
237.70 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
101.92 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok.xhtml
1.05 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2023 rok - PODPIS.xades
4.63 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023.xhtml
8.35 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2023 - PODPIS.xades
26.33 kB

RS

2024.04.09 08:00
Corrected consolidated annual report for 2022
Attachments
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
8.31 MB
SKORYGOWANE Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022 - PODPIS.xades
26.36 kB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy - PODPIS.xades
5.96 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok - PODPIS.xades
5.73 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
27.07 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok - PODPIS.xades
4.62 kB

RS

2023.04.28 07:18
Consolidated annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
5.56 MB

RS

2022.04.29 07:44
Consolidated annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.04 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok.zip
4.20 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
6.45 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.51 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.xhtml
5.60 MB

RS

2021.04.29 07:17
Consolidated annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.34 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.zip
795.68 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
6.38 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.83 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
3.57 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020.xhtml
5.18 MB

RS

2020.04.20 07:57
Consolidated annual report for 2019
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
183.63 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2019 rok.pdf
2.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
2.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2019 rok.pdf
253.71 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
119.79 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
132.53 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
29.95 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2019 rok.pdf
519.19 kB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2019.pdf
1.69 MB

RS

2019.04.19 07:48
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

RS

2018.03.30 08:04
Consolidated annual report for 2017

RS

2017.04.21 08:33
Consolidated annual report for 2016

RS

2016.03.21 07:48
Consolidated annual report for 2015

RS

2015.03.20
Consolidated annual report for 2014
Attachments
Consolidated annual report for 2014
1.77 MB

RS

2014.04.30
Consolidated annual report for 2013
Attachments
Consolidated annual report for 2013
10.11 MB

RS

2013.04.30
Consolidated annual report for 2012
Attachments
Consolidated annual report for 2012
12.11 MB

RS

2012.04.30
Consolidated annual report for 2011
Attachments
Consolidated annual report for 2011
15.62 MB

RS

2011.04.29
Consolidated annual report for 2010
Attachments
Consolidated annual report for 2010
2.52 MB

RS

2010.04.30
Consolidated annual report for 2009
Attachments
Consolidated annual report for 2009
6.85 MB

RS

2009.04.30
RS 2008
Attachments
RS 2008
3.27 MB