Periodic Report

RS

2019
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

RS

2018
Consolidated annual report for 2017

RS

2017
Consolidated annual report for 2016

RS

2016
Consolidated annual report for 2015

RS

2015
Consolidated annual report for 2014
Attachments
Consolidated annual report for 2014
1.77 MB

RS

2014
Consolidated annual report for 2013
Attachments
Consolidated annual report for 2013
10.11 MB

RS

2013
Consolidated annual report for 2012
Attachments
Consolidated annual report for 2012
12.11 MB

RS

2012
Consolidated annual report for 2011
Attachments
Consolidated annual report for 2011
15.62 MB

RS

2011
Consolidated annual report for 2010
Attachments
Consolidated annual report for 2010
2.52 MB

RS

2010
Consolidated annual report for 2009
Attachments
Consolidated annual report for 2009
6.85 MB

RS

2009
RS 2008
Attachments
RS 2008
3.27 MB